• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Основні напрями діяльності
Основні напрями і зміст освіти закладу

Основні напрями діяльності закладу:

– науково-технічний, спрямований на формування у дітей та підлітків техніко-технологічних знань та умінь, розширення їх політехнічного світогляду, задоволення потреб особистості у вдосконаленні освіти з основ інформатики та комп’ютеризації, конструкторської, винахідницької діяльності, реалізації здібностей шляхом пошуку та розвитку вмінь, навичок технічного моделювання, конструювання тощо;

- художньо-естетичний, забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

- соціально-реабілітаційний, забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку.

Структура освіти в закладі

Навчально-виховний процес в закладі здійснюється за семестровою формою навчання.

Структура навчального року, тижневе навантаження учнів встановлюється в межах часу, що передбачений навчальним планом.

Основні шляхи реалізації

Ми розглядаємо освітній простір ЦПО як сукупність умов для розвитку особистості. Зараз відбувається зміна педагогічних установок від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку всіх учасників освітнього процесу.

Наш простір вміє говорити. Щодня він стверджує: «Ти здібна дитина! У тебе все вийде! У тебе вірять, тебе цінують і поважають! "

Статут Центру позашкільної освіти "Мрія" Харківської міської ради
Кiлькiсть переглядiв: 528