• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Основні напрями діяльності

Основні напрями і зміст освіти закладу

Основні напрями діяльності закладу:

– науково-технічний, спрямований на формування у дітей та підлітків техніко-технологічних знань та умінь, розширення їх політехнічного світогляду, задоволення потреб особистості у вдосконаленні освіти з основ інформатики та комп’ютеризації, конструкторської, винахідницької діяльності, реалізації здібностей шляхом пошуку та розвитку вмінь, навичок технічного моделювання, конструювання тощо;

- дослідницько-експериментальний, сприяє залученню вихованців до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань;

- еколого-натуралістичний, передбачає оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язування екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства;

- соціально-реабілітаційний, забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;

- фізкультурно-спортивний, спрямований на розвиток фізичних здібностей вихованців, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;

- військово-патріотичний, забезпечує належний рівень підготовки вихованців до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;

- художньо-естетичний, сприяє розвитку творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва.

Структура освіти в закладі

Навчально-виховний процес в закладі здійснюється за семестровою формою навчання.

Структура навчального року, тижневе навантаження учнів встановлюється в межах часу, що передбачений навчальним планом.

Основні шляхи реалізації

Ми розглядаємо освітній простір ЦПО як сукупність умов для розвитку особистості. Зараз відбувається зміна педагогічних установок від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку всіх учасників освітнього процесу.

Наш простір вміє говорити. Щодня він стверджує: "Ти здібна дитина! У тебе все вийде! У тебе вірять, тебе цінують і поважають! "

Кiлькiсть переглядiв: 2451