• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Основні напрями діяльності
Основні напрями і зміст освіти закладу

Основний напрям закладу – науково-технічний, який спрямований на формування у дітей та підлітків техніко-технологічних знань, розширення їх політехнічного світогляду, задоволення потреб особистості у вдосконаленні освіти з основ інформатики та комп’ютеризації, конструкторської, винахідницької діяльності, реалізації здібностей шляхом пошуку та розвитку вмінь, навичок технічного моделювання, конструювання тощо.

Даний напрям діяльності має створити умови для професійної орієнтації на самовизначення особистості від формування стійких мотивів до самореалізації у професійної діяльності, підготовку молоді до змін професій, адаптації у житті.

Структура освіти в закладі

Навчально-виховний процес в закладі здійснюється за семестровою формою навчання.

Структура навчального року, тижневе навантаження учнів встановлюється в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Основні шляхи реалізації

Ми розглядаємо освітній простір ЦПО як сукупність умов для розвитку особистості. Зараз відбувається зміна педагогічних установок від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку всіх учасників освітнього процесу.

ЦПО "Мрія" є посередником між школою та позашкільним закладом, світом дитинства та світом дорослих, що створює умови для гармонізації досвіду особистих і колективних відносин. Тому ми вважаємо кроком вперед складання плану спільних заходів між школами та ЦПО.

Статут Центру позашкільної освіти "Мрія" Харківської міської ради
Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 235