ГУРТОК "ОРИГАМІ"

/Files/images/Мороз В.В.JPG

Керівник гуртка - Мороз Вікторія Володимирівна

/Files/photogallery/1193/IMG_20181012_154511.jpg

У гуртку учні вивчають мистецтво складання фігурок із паперу - оригамі, набувають необхідних навичок практичної роботи з папером та ознайомлюються з інструментами та матеріалами, що використовуються в цій роботі.
За свідченням учених-психологів, оригамі є потужним засобом розвит­ку інтелекту дитини, унікальність якого полягає в гармонійному поєднан­ні роботи правої та лівої півкуль мозку.
Заняття оригамі розвивають пам’ять, просторову уяву, моторику пальців, точність рухів, вольові зусилля, вміння доводити справу до кінця, а також формують гнучке, евристичне мислення, естетичний смак, сприяють спілкуванню та встановленню дружніх стосунків у колективі. Існують численні докази того, що заняття оригамі зменшують рівень тривожності й підвищують упевненість у своїх силах, що дає змогу використовувати оригамі в арттерапії.
Поєднуючи риси мистецтва й науково-технічної творчості, оригамі дає можливість встановити органічні зв’язки з іншими шкільними дисцип­лінами: мовою (розвиток усного мовлення при аналізі моделі, придуму­вання казок оригамі), психологією, образотворчим мистецтвом (поняття про ритм, співставлення кольорів, основи композиції, формотворення), уроками трудового навчання, геометрією, кресленням тощо. Оригамі — це унікальний різновид інтелектуальної гри, яка сприяє гармонійному роз­витку образної, логічної та емоційно-вольової сфери людини.
Кiлькiсть переглядiв: 311